Affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring är någonting som har kommit att bli väldigt lönsamt för en rad olika företag och någonting som betydligt fler borde testa på. Vi anser nämligen att det är en av de allra främsta sätten att idag markandsföra sig på nätet.

Vad är affiliatemarknadsföring?

Affiliatemarknadsföring går ut på att man låter helt oberoende källor marknadsföra dina produkter och tjänster. Detta sker oftast på nätet i en eller annan form, exempelvis genom att föra besökare vidare från en sajt, eller genom att skicka ut mejl med samma målsättning. De som marknadsför kan vara allt ifrån privatpersoner som bloggar, till andra företag.

Vilka resultat kan man förvänta sig?

Att ägna sig åt affiliatemarknadsföring är någonting som tenderar att vara ett mycket effektivt sätt för ett företag att locka till sig nya kunder. Det är dock inte den enda nyttan med denna typ av marknadsföring, om än huvudmålet. Många gånger hjälper det även till att sätta företaget i rätt sammanhang och därigenom sprida varumärket på ett bra sätt. Ja, fördelarna är faktiskt betydligt fler än enbart de nya kunder som genereras, om än lite svårmätt.

Inom vilka branschsegement fungerar det?

Affiliatemarknadsföring fungerar inom princip samtliga branscher, men är kanske allra främst effektivt inom sådant som flitigt efterfrågas av privatpersoner och därför också söks efter i stor efterfrågan på nätet

Finns det någonting negativt?

Det negativa med affiliatemarknadsföring är följande - du delar med dig av vinsten! Om du hade kunnat locka kunder i samma utsträckning utan affiliatemarknadsföring så hade detta självfallet varit att föredra, då du då sluppit betala en viss del av din vinstmarginal till den som fört kunden din väg. Det positiva är dock att du inte behöver betala något så länge ingen försäljning sker, åtminstone inte om du satt upp din deal på detta sätt, vilket vi rekommenderar.