Att skapa en bra jobbannons

Att veta hur man går till väga för att ta fram en riktigt bra jobbannons är något många företag kan tjäna en hel del tid på. Det behövs inte en mästerskribent för att åstadkomma detta, men några tips på vägen kan göra all skillnad i världen.

Det första man måste undvika är att skynda sig genom processen att skriva jobbannons. Detta leder ofta till misstag och lämnar utrymme för feltolkningar av alla som läser den. Att tänka noga på hur man formulerar sig och om det inte finns ord som bättre förmedlar informationen man vill ge ut är något alla borde göra oftare.

Att läsa upp texten högt för en själv kan också vara hjälpsamt, samt få andra att läsa den innan den läggs ut offentligt. Märker man att texten inte flyter som man vill att den ska göra kan det många gånger vara interpunktionen texten brister i. Antingen felaktigt placerad, för få eller för många skiljetecken med tanke på textens längd.

Lista tidigt några huvuduppgifter som sökande kommer ansvara över. Tänk på att jobbannonsen inte är samma sak som en jobbeskrivning och behöver därmed inte beskriva allt som är involverat i jobbet. Så länge man listar några av de viktigaste aspekterna kommer man kunna få uppmärksamhet från lämpliga kandidater.

Passa även på att beskriva företaget och vad det gör. Man bör aldrig förvänta sig att man är ett känt namn för alla som eventuellt kan komma att svara på jobbannonsen, vilket är varför en kort beskrivning alltid är välkommen. Men igen behöver man inte förklara absolut allt. En kort beskrivning på en eller ett par meningar är nästan alltid tillräckligt.

Det är inget fel med att ställa krav på CV:t heller. På nätet finns det mallar för hur dessa kan struktureras och medan man inte bör gå så långt att kräva att de använder en och samma mall kan man fortfarande uppmana sökande att tänka på strukturen för att det ska vara lätt att läsa.