Börja med offentlig upphandling

Medan det finns skillnader mellan att göra affärer med privatpersoner och företag, är det inget emot att göra affärer genom offentlig upphandling. Det gäller att veta vad man ger sig in på innan man satsar på detta och här förklarar vi grunderna.

Strikta regler och lagar bestämmer hur det går till när myndigheter köper in tjänster och varor från företag. För att att ska vara jämställt måste alla få samma möjligheter att vara med och tävla om ett kontrakt. Och myndigheter måste följa allt till punkt och pricka för att det ska gå lagligt till.

Första steget är att en myndighet som söker köpa in en tjänst eller vara lägger ut en annons. Dessa går i regel att hitta på myndighetens egna sajt men läggs ofta upp på en eller flera andra plattformar på nätet. Tillsammans med denna annons kommer ett förfrågningsunderlägg där alla detaljer anges. Här står det vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på företaget som söker leverera detta. Många gånger finns det både sådant som måste uppfyllas och sådant som är bra om det kan uppfyllas. Ju fler av de sistnämnda krav som kan uppfyllas desto bättre chans har ofta företaget att vinna upphandlingen.

Men det är nu som det viktiga arbetet för företag börjar. Alla företag som vill vara med måste nu formulera ett anbud där de detaljerar hur de kommer att uppfylla den upphandlande myndighetens krav och till vilket pris. I de allra flesta upphandlingar har man bara en chans att lämna in ett anbud och det gäller därför att kunna lämna ett så konkurrentkraftigt anbud som möjligt. Det är inte ovanligt för företag att ta hjälp i detta steg av exempelvis konsultföretag.

När tiden för inlämning av anbud går ut kommer den upphandlande myndigheten granska alla som kommit in och välja det bästa av dem. När detta val annonserats är det möjligt för andra som var med att överklaga beslutet, varpå man går igenom en prövning och ser om någon annan bör få kontraktet.

Efter eventuella överklagningar och prövningar får det vinnande företaget skriva kontrakt med den upphandlande myndigheten.