Marknadsföringstips för nya företagare

Marknadsföring är något alla nya företagare behöver sätta sig in i. Oavsett vilka tjänster eller produkter företaget erbjuder, och till vilken målgrupp dessa riktas, behöver man veta hur man bäst når ut till sina potentiella kunder på rätt sätt. Det finns ingen enskild lösning som fungerar för alla, men det finns fortfarande en mängd allmänna tips att dra nytta av.

Sätt upp tydliga mål

Målsättningen är det som i grund och botten styr marknadsföringen. Metoderna man använder kan skilja sig åt beroende på vilket mål man försöker uppnå. Det betyder inte att man aldrig kan arbeta med flera mål samtidigt. Men i ett nytt företag kan det vara bäst att rikta in sig på det viktigaste målet först. Vilket ju oftast är att skaffa kunder.

Skapa en marknadsföringsbudget

Marknadsföringsbudgeten är det man kan lägga ut varje månad på alla former av marknadsföring. För etablerade företag brukar man ofta tala om marknadsföringsbudgeten som en procentsats av intäkterna. Somliga säger att den bör ligga på åtminstone 3% av intäkterna för att behålla samma intäktsnivå. Och att de som vill få tillväxt ökar denna till 5%. Men innan man riktigt har bra siffror att arbeta med gäller det att fatta ett beslut om hur mycket man faktiskt kan ligga ut med varje månad. Tänk dock på att det även finns sätt att marknadsföra som kostar väldigt lite eller är helt gratis.

Ta hjälp om det behövs

Marknadsföring är inte enkelt och det är något man kommer att bli bättre på med tiden. Men när det kommer till saker som att skapa en iögonfallande annons ska man inte tro att man kan göra detta lika effektivt som experter när man inte har samma expertiser eller utbildning. Att samarbeta med en erfaren firma kan göra väldigt stor skillnad i alla avseenden. Pengarna man spenderar på bra kvalitet är i regel alltid en investering i företagets framtid.