Satsa på profilreklam

Profilreklam är ett väldigt enkelt koncept. Man trycker företagets namn/logo på allehanda ting och ser till att de hamnar i händerna på existerande eller potentiella kunder. I grund och botten är detta ett sätt att stärka företagets varumärke. Och det kan vara effektivt av flera olika anledningar.

Fysiska produkter i en digital värld

Vi arbetar i sådan stor utsträckning i en väldigt digitalt fokuserad värld med budskap som endast når ut i vissa situationer. Något man kan hålla i handen har här en förmåga att sticka ut och konstant göra andra uppmärksam på varumärket.

Billigare än mycket annan reklam

Investering i profilreklam är förhållandevis billig när man tittar på många andra marknadsföringskanaler. Och ju större order man lägger desto mer kan man driva ned priset.

Gåvor stärker relationer

Att ge bort profilreklam kan vara ett sätt att stärka relationen till mottagaren. Och studier har visat att det inte behöver vara något dyrt. Men var noga med att välja kvalitetsprodukter så de faktiskt håller för användning.

Praktiska produkter ger bäst effekt

Då profilreklam har som uppgift att öka medvetenheten av företagets varumärke vill man ju att de man ger produkterna till ska se dem så ofta som möjligt. Av denna anledning bör man välja praktiska saker som kommer till användning i vardagen.