Egenskaper som gör en bra chef

Åsikterna om vad som gör en bra chef är många, men vissa saker återkommer ständigt. Att chefen förstår vad det innebär att vara chef och är tydlig med sina mål och värderingar är viktiga egenskaper. Att dessutom vara duktig på att kommunicera och jobba målinriktat för att uppnå goda resultat är andra viktiga kvaliteter.

Chefen ska också kunna motivera sina medarbetare och hjälpa dem att utvecklas. När företaget når framgångar ska chefen dela med sig av äran och framhäva sina medarbetare snarare än sig själv.

Andra vanliga egenskaper som många tycker gör en bra chef är en person som är rättvis, förtroendeingivande och som är sig själv. En ödmjuk chef som kommer ihåg sin egen bakgrund och att ingen automatiskt föds till chef är ofta mycket uppskattad.

En bra chef ska också ha en förmåga att bygga ett välfungerande team. Det innebär att chefen vet sina egna styrkor och svagheter och rekryterar personer som kan komplettera både sig själv och övriga medarbetare. Att kunna delegera uppgifter på ett bra sätt är en annan önskvärd egenskap. Slutligen ska en chef också kunna fatta beslut, även om andra är skeptiska till beslutet. Att då också våga korrigera ett felaktigt beslut och tillåta sig att misslyckas är ett mycket viktigt karaktärsdrag.