Klara utgifterna i firman med ett lån

Som företagare har man ständiga utgifter, men ofta en intäktssida som är beroende av att andra sköter sina åtaganden, vilket är långt ifrån säkert. Det som händer när ett företag inte betalar i tid är att en kedja av uteblivna betalningar riskerar att skapas, där alla skickar påminnelser med påslag till varandra.

Du har som företagare rätt att skicka ut en betalningspåminnelse om dina kunder inte betalar dina fodringar. Det är viktigt att känna till. På påminnelsen får du även lägga ett påslag för att täcka dina egna kostnader. För även om dina kunder inte betalar sina fakturor i tid måste du ändå uppfylla dina skyldigheter och betala dina kostnader som till exempel lön till dina anställda, betala fakturor till underleverantörer och andra samarbetspartners. Ofta har du redan betalat detta när en skickad faktura förfaller.

Om så sker är det viktigt att kunna hantera kassaflödet på ett effektivt sätt. Ibland finns nog med pengar i firman för att hantera det, men i vissa andra fall (särskilt i företag som är beroende av enstaka större kunder) så riskerar en utebliven eller försenad betalning att skapa stora problem. I det fallet kan det ibland vara värt att ta ett lån eller en kredit för att inte själv riskera att hamna i trångmål. Precis som för privatpersoner är det dock viktigt att se till att hitta det lån som passar ditt företag och dina förutsättningar. Där kan en jämförelsesajt på internet som till exempel Fairlån vara till stor hjälp.

Även om du som sagt har rätt att lägga på avgifter för påminnelser, samt i de flesta fall en dröjsmålsränta, så vill du ändå inte betala för mycket för dina egna krediter. En utebliven eller sen betalning är onekligen ett irritationsmoment. Se till att den inte blir en kostnad till när du vid slutet av året räknar ihop balansräkningen.