LEAN, läran att minimera slöseri

Ända sedan fabriksamhället skapades har det funnits läror för att skapa ett effektivare processflöde.

En av de som varit den mest använda på senare år är LEAN filosofin. Den grundade sig ut Toyota Produktion System(TPS) och togs fram inom bilindustrin, men på senare år används den även inom andra branscher som exempelvis sjukvården.

Huvudprincipen är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter inom ett företag kategoriseras hurvida de är värdeskapande eller inte.

De punkter som LEAN bygger på är dessa:

 1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.
 2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.
 3. Använd dragande system för att undvika överproduktion.
 4. Jämna ut arbetsbelastningen.
 5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem.
 6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan.
 7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs.
 8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.
 9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra att göra det.
 10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.
 11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.
 12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.
 13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt.
 14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

Centralt i LEAN production är "Just-in-Time" som innebär att ämnen/material/delar/produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

LEAN har fått mycket kritik att den skulle skapa en stressig miljö för de som arbetar. Men tanken är precis motsatsen. Ju effektivare flöde man har, desto lättare ska det bli för dem som arbetar.