Så effektiviserar företaget produktionsdelen

Det är flera delar som avgör hur lönsamt ett företag är och en av de viktigaste är en effektiv produktion. En stor del av ett företags produktionskostnader är energiförbrukningen och där finns det mycket pengar att spara in på, framförallt för företag verksamma inom olika industrier.

Öka företagets TAK/OEE-värde

TAK/OEE-värdet är ett mått som beskriver hur väl företagets maskiner utnyttjas. Med hjälp av det går det att se hur effektivt företagets maskiner används. Det bästa sättet är att skaffa ett industrisystem som samlar in värdena och ger dig fortlöpande statistik. Tack vare OEE kan du till exempel hela tiden se värdena för olika maskiner samt när och varför maskinerna står stilla. Det gör det lättare för dig att sätta in åtgärder.

Lär av Tyskland

I en artikel i Ny Teknik tar Johan Saks upp anledningar till att svenska företag bör ta efter den tyska industrin. En av de viktigaste delarna för att få ett lönsamt företag är att hålla kostnaderna nere. Flera tyska företag har till och med lyckats sänka sina produktionskostnader. Som exempel nämns i artikeln nya Volkswagen Passat, som trots att den är bättre än föregångaren, kan säljas till ett lägre pris. För att svenska företag ska kunna uppnå något liknande krävs det flera saker och artikeln tar upp några punkter.

Företaget behöver hela tiden göra en kostnadsanalys på sina gamla och nya produkter. Det är viktigt med bildande av team där utvecklings- och inköpsavdelningarna delar samma drivkrafter och mål.

I de fall där det inte redan finns bör företagen anställa personal med stor kompetens inom kostnadsledarskap och kostnadsanalys.

Alla delar av företaget måste vara inblandat för att förändra företaget i grunden och det är något som kan ta flera år.