Så startar du aktiebolag

Det krävs en del förberedelser innan du kan komma igång med ditt aktiebolag. Du som startar aktiebolaget kallas för stiftare. Det första du måste göra är att upprätta en så kallad stiftelseurkund – ett dokument som presenterar aktiernas pris, ett förslag till bolagsordning samt vilka som ska ingå i styrelsen.

En bolagsordning anger förslag till företagsnamn och vilken typ av verksamhet som ska bedrivas. Kort sagt kan det ses som företagets regler. När stiftelseurkunden är upprättad är det dags att teckna aktier. Antalet aktier stiftaren tecknar anges i stiftelseurkunden. För att kunna starta ett privat aktiebolag krävs 50.000 kronor i aktiekapital och för ett publikt bolag krävs 500.000 kronor. När aktierna är tecknade skrivs stiftelseurkunden på av samtliga stiftare, varefter bolaget bildas.

Företaget anmäls sedan för registrering till Bolagsverket. Detta måste ske inom sex månader från att stiftelseurkunden upprättas. Anmälan till Bolagsverket kostar 1900 kronor och måste kompletteras med ett bankintyg som visar att aktiekapitalet finns inbetalt på ett konto.

När avgiften är betald registrerar Bolagsverket företaget och bolaget får då ett organisationsnummer samt ett registreringsbevis. När företaget registreras blir det också en egen juridisk person. Efter Bolagsverkets registrering kan anmälan till Skatteverket ske för ansökan om F-skattesedel, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.