Stämningen på kontoret

När man har ett företag som har störst närvaro på nätet antar vi att man arbetar på ett kontor. Det är en relativt ny arbetsform om man jämnför med andra yrken. Därför forskar man fortfarande en del om just kontorsarbeten för att få veta vad som är bra och dåligt för oss. 

En sak man kan säga med säkerhet är att peroner som inte trivs på sitt jobb kommer inte att jobba hårt för företaget. Oftast blir de snarare en belastning än en tillgång för firman. 

Bra ergonomi ska vara grunden på alla kontor så att de anställda inte får skador av sitt arbete. Ta in en arbetstreapeut eller skicka alla anställda på en kurs där de får lära sig hur man sa sitta framför datorn. Många lider av musarm och nackskott efter långa perioder framför datorn. detta kan man förebygga genom att köpa moderna kontorstolar som avlastar kroppen rätt. Att kunna stå upp och arbete kan göra stor skillnad för kropp och mentalitet. 

Sedan brukar man diskutera hur kontorslandskapet ska se ut. Många forskare och liknande säger att det beror på omständigheterna. Har man ett psykiskt krävande jobba framför datorn så behöver man koncenterar sig mer. Då är det sämre med öppet kontor där alla delar på samma utrymme. Men finns det möjlighet att gå till ett separat rum när man behöver lite lugn och ro så kan det fungera ändå. Ett kontor där alla är avskärmade mot varandra är bra för koncentrationen men gör det svårt för de anställda att se hela företaget och knyta kontakt med de andra anställda. 

Båda dessa saker spelar in för att skapa stämningen på arbetet. Ju mer den anställde trivs med sin plats på kontoret och sina arbetskamret, desto större chans att han eller hon jobbare hårdare och mår bättre. Vilket kontorslandskap man än väljer måste man dock fundera på inredningen. Det ska gärna kännas välkomnande och ombonat, inte bara skrivbord och datorer på rad. Krukväxter, fönsterlampor, juldekorationen under vintern, tavlor och gardiner är saker som får en arbetsplats att kännas mysigare och varmare.