Framgångsfaktorer

 

Hur man som företagare blir framgångsrik har det skrivits otaliga böcker och andra texter om. För den som inte har tid att läsa en hel bok eller en 20-sidig artikel kommer här några kärnfulla och förhoppningsvis också nyttiga tips på några faktorer som ofta är avgörande för huruvida ett företag blir framgångsrikt eller ej.

Långsiktig strategi

De företag som lyckas är ofta de som har en långsiktig strategi och som förstår att det krävs mycket arbete för att nå toppen och också stanna för att kvar där. Ett bra tips kan därför vara att formulera och arbeta fram en affärsplan med tydliga mål för verksamheten.

Arbetsmiljö

En trevlig arbetsmiljö är så klart också viktigt att ha om ett företag skall bli framgångsrikt eftersom det faktiskt är personalen som skapar framgången. Därför kan ett bra tips vara att satsa på att göra kontoret så trevligt det bara går.

Nöjda kunder

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är så klart att man har nöjda kunder och kanske framför allt återkommande kunder. Ofta talar man om 80-20-regeln, vilket innebär att 20 % av kunderna står för 80 % av försäljningen, något som visar hur viktigt det är att verkligen vårda relationen till de bästa och mest lojala kunderna.