Kvalitetssäkring

 

Ordet kvalitetssäkring är ett flitigt använt ord både i landstingets, statens och kommunens upphandlingar och det är kanske inte alltid så lätt att veta vad det innebär.

Även om du har ett företag som är nytänkande och har nya fräscha idéer så gäller det att fortsätta arbetet så det blir hållbart både för kunder, företaget och personalen. 

Man kan säga att kvalitetssäkring säkerställer det mesta gällande styrning, arbetsmiljö och företagets verksamhet då man hela tiden utför förbättringsarbeten, ett så kallat systematiskt kvalitetsarbete och bevisar detta genom företagets certifiering eller något annat likvärdigt intyg som kan styrka detta. 

Detta innebär till exempel att du har en tjänst eller produkt med mycket bra kvalité, ett bra leveranssystem och även arbetar med miljön i fokus. Detta innebar förr att man hade onödiga papperssystem men det har förändrats radikalt och handlar om att hela tiden kunna få igenom förbättringar inom det dagliga arbetet. Säkerställa att tiden läggs ner på det som är viktigt istället för att genomföra onödiga moment. Man ska bli effektivare år för år genom att ta små steg framåt emot bättre lösningar.

Det gäller att alltid hålla sig vaken och ajour på vad som kan förbättras, lösa de problem som uppstår inom produktion eller leverans och hela tiden arbeta förebyggande för ett hållbart företag.